Tavoitepalautuksen hinnoittelu

Kohdennettu paluuhinnoittelu

Kohdennettu paluuhinnoittelu on strategia, jossa yritys määrittelee hinnan tuotteelleen sen perusteella, kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan siitä. Tämä hinnoittelumalli perustuu markkinoiden kysyntään ja tarjontaan, ja sen tavoitteena on maksimoida voitot ja markkinaosuus.

Esimerkiksi elektroniikkayritys voi käyttää kohdennettua paluuhinnoittelua uuden älypuhelimen lanseerauksessa. Yritys voi hinnoitella puhelimen korkeammalle aluksi, kun kysyntä on suurta, ja sitten laskea hintaa asteittain saavuttaakseen laajemman asiakaskunnan.

Kohdennetun paluuhinnoittelun avulla yritys voi myös erottua kilpailijoistaan ja houkutella asiakkaita tarjoamalla tuotteita eri hintapisteissä eri markkinasegmenteille.

Esimerkkejä kohdennetusta paluuhinnoittelusta: Alennukset ja tarjoukset eri asiakasryhmille Hintojen porrastaminen eri tuoteversioille Kausittaiset hinnoittelustrategiat

Kohdennettu paluuhinnoittelu voi olla tehokas strategia, mutta se vaatii tarkkaa markkinatutkimusta ja jatkuvaa hinnoittelun seurantaa. Yrityksen on oltava valmis mukauttamaan hintojaan muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan säilyttääkseen kilpailukykynsä.

Lisätietoja kohdennetusta paluuhinnoittelusta löydät Wikipediasta.