Eriyttäminen

Erotautuminen

Erotautuminen on matemaattinen käsite, joka kuvaa funktion muutoksen nopeutta. Eron laskeminen tarkoittaa siis sitä, miten funktion arvot muuttuvat suhteessa sen muuttujiin.

Yksinkertainen esimerkki erotautumisesta on suoran funktion f(x) = 2x. Tässä tapauksessa funktion derivaatta, eli erotus, on 2, mikä tarkoittaa että funktion arvo kasvaa kahdella jokaista yksikköä kohti, kun x muuttuu.

Toinen esimerkki on funktio g(x) = x^2. Tässä tapauksessa funktion derivaatta on 2x, mikä tarkoittaa että funktion kasvu riippuu x:n arvosta. Esimerkiksi kohdassa x=3 funktion kasvu on 6.

  • Eron laskemiseen on useita erilaisia matemaattisia menetelmiä, kuten differentiaalilaskenta ja numeerinen differentiaatio.
  • Erotautuminen on tärkeä käsite monilla eri aloilla, kuten fysiikassa, taloustieteessä ja tekniikassa.

Lisätietoja erotautumisesta löydät Wikipediasta.