Zróżnicowanie

Różniczkowanie

Różniczkowanie jest jednym z podstawowych pojęć w matematyce, zwłaszcza w analizie matematycznej. Polega ono na obliczaniu pochodnych funkcji, czyli szybkości zmiany wartości funkcji w zależności od zmiany argumentu.

Przykładowo, jeśli mamy funkcję f(x) = x^2, to pochodna tej funkcji to f'(x) = 2x. Oznacza to, że szybkość zmiany wartości funkcji kwadratowej w danym punkcie jest równa dwukrotności wartości tego punktu.

Różniczkowanie ma wiele zastosowań w matematyce, fizyce, ekonomii i innych dziedzinach nauki. Pozwala ono m.in. na określenie punktów ekstremalnych funkcji, obliczanie prędkości i przyspieszenia w ruchu oraz analizę krzywych i powierzchni.

Przykłady różniczkowania:

  • f(x) = 3x^2f'(x) = 6x
  • g(x) = sin(x)g'(x) = cos(x)
  • h(x) = e^xh'(x) = e^x

Więcej informacji na temat różniczkowania znajdziesz na stronie Wikipedia.