Pöytäkirja

Mitä on protokolla?

Protokolla on sääntöjen ja menettelytapojen järjestelmä, jota käytetään tietokoneverkoissa ja viestinnässä. Protokolla määrittelee, miten tietoja siirretään verkossa ja miten eri laitteet kommunikoivat keskenään.

Esimerkiksi internetissä käytetään useita erilaisia protokollia, kuten HTTP (HyperText Transfer Protocol) verkkosivujen lataamiseen ja SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) sähköpostien lähettämiseen.

Protokollat voivat olla joko avoimia (open) tai suljettuja (closed). Avoimet protokollat ovat yleensä standardoituja ja kaikkien saatavilla, kun taas suljetut protokollat voivat olla rajoitettuja ja vain tiettyjen toimijoiden käytettävissä.

Esimerkki HTTP-protokollasta:

HTTP on protokolla, jota käytetään internetissä tiedon siirtoon. Kun kirjoitat verkkoselaimeen verkkosivun osoitteen ja painat enter, selain lähettää pyynnön palvelimelle HTTP-protokollan avulla. Palvelin vastaa pyyntöön lähettämällä takaisin tarvittavat tiedot, jotta selain voi näyttää sivun.

Protokollien merkitys

Protokollat ovat olennainen osa tietoverkkojen toimintaa ja mahdollistavat eri laitteiden ja ohjelmistojen yhteensopivuuden. Ilman protokollia tietojen siirto ja viestintä verkossa olisi hankalaa ja epäluotettavaa.

Lisätietoa

Jos haluat lukea lisää protokollista, voit tutustua Wikipedian artikkeliin.