Protokol

Protokol

Protokol je sada pravidiel, ktorá určuje, ako majú rôzne komponenty alebo systémy komunikovať medzi sebou. Tieto pravidlá zabezpečujú, že informácie sú posielané a prijímané správne a efektívne.

Existuje mnoho rôznych typov protokolov, ako napríklad sieťové protokoly, ktoré určujú, ako sa dáta prenášajú cez počítačovú sieť, alebo komunikačné protokoly, ktoré umožňujú rôznym zariadeniam komunikovať medzi sebou.

Príkladom protokolu je napríklad HTTP (Hypertext Transfer Protocol), ktorý sa používa na prenos dát na internete. Tento protokol určuje, ako majú byť požiadavky a odpovede medzi webovým prehliadačom a webovým serverom štrukturované.

Je dôležité dodržiavať protokoly, pretože to zabezpečuje, že komunikácia medzi rôznymi systémami je spoľahlivá a bezpečná.

Príklady protokolov:

  • HTTP – Hypertext Transfer Protocol
  • FTP – File Transfer Protocol
  • TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Pre viac informácií o protokoloch, navštívte Wikipedia.