Syy-seuraussuhdetutkimus

Syy-seuraussuhdetutkimus

Syy-seuraussuhdetutkimus on tutkimusmenetelmä, jossa pyritään selvittämään kahden tai useamman ilmiön välillä oleva syy-seuraussuhde. Tavoitteena on selvittää, aiheuttaako tietty ilmiö toisen ilmiön tapahtumisen vai onko kyseessä pelkkä sattuma. Causal research voidaan tehdä erilaisilla tutkimusmetodeilla, kuten kokeellisilla tutkimuksilla, korrelaatiotutkimuksilla ja tapaustutkimuksilla.

Esimerkiksi, jos halutaan selvittää, vaikuttaako kofeiinin nauttiminen unen laatuun, voidaan tehdä kokeellinen tutkimus, jossa osallistujat jaetaan kahteen ryhmään: toiselle ryhmälle annetaan kofeiinia ja toiselle ei. Tämän jälkeen voidaan selvittää, onko kofeiinin nauttimisella vaikutusta unen laatuun.

Causal research on tärkeä menetelmä esimerkiksi lääketieteellisissä tutkimuksissa ja markkinatutkimuksessa, jossa pyritään selvittämään eri tekijöiden välisiä syy-seuraussuhteita.

Esimerkkejä syy-seuraussuhdetutkimuksesta:

  • Onko tupakoinnin lopettamisella vaikutusta keuhkosyövän riskiin?
  • Vaikuttaako lapsen lukutaidon kehittymiseen vanhempien lukutottumukset?
  • Onko liikunnan lisäämisellä vaikutusta painonpudotukseen?

Syy-seuraussuhdetutkimus on tärkeä menetelmä yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa, joissa pyritään selvittämään eri ilmiöiden välisiä syitä ja seurauksia.

Lähde: Wikipedia – Syy-seuraussuhdetutkimus