Kauzálny výskum

Príčinný výskum

Príčinný výskum je typom výskumu, ktorý sa zameriava na určenie príčin a následkov medzi premennými. Jeho cieľom je identifikovať vzťahy medzi rôznymi faktormi a určiť, či jeden faktor spôsobuje zmenu v druhom faktore. Tento typ výskumu sa často používa v marketingu a sociálnych vedách na pochopenie vplyvu rôznych faktorov na správanie ľudí.

Príkladom príčinného výskumu môže byť štúdia, ktorá sa zaoberá vplyvom reklamy na nákupné rozhodnutia zákazníkov. V tejto štúdii by sa skúmalo, či zvýšená expozícia reklame vedie k zvýšeniu predaja určitého produktu.

Súvisiace pojmy

  • Korelačný výskum: zameriava sa na identifikáciu vzťahov medzi premennými, ale nezaoberá sa ich príčinnými súvislosťami.
  • Experimentálny výskum: zahŕňa kontrolované experimenty na overenie príčinných vzťahov medzi premennými.

Ak chcete získať ďalšie informácie o príčinnom výskume, navštívte Wikipédiu.