Kausal forskning

Causalforskning

Causalforskning är en typ av forskning som syftar till att fastställa orsakssamband mellan olika variabler. Genom att använda sig av olika metoder och tekniker kan forskare undersöka hur en förändring i en variabel påverkar en annan variabel.

Exempel på causalforskning kan vara att undersöka hur rökning påverkar risken för lungcancer, eller hur en viss diet påverkar viktminskning. Genom att använda sig av experimentella metoder och kontrollerade studier kan forskare försöka isolera och bestämma orsakssamband.

En av de vanligaste metoderna inom causalforskning är randomiserade kontrollerade studier, där deltagarna slumpmässigt tilldelas olika behandlingar för att kunna fastställa effekterna av dessa behandlingar.

För att läsa mer om causalforskning, besök gärna Wikipedia.