URL-osoitteiden välittäminen

URL-ohjaaminen

URL-ohjaaminen tarkoittaa verkkosivun siirtämistä toiselle sivulle tai resurssille. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun sivun osoite muuttuu tai kun vanha sivu poistetaan. Ohjaaminen tapahtuu yleensä HTTP-tilakoodilla, kuten 301 (permanent redirect) tai 302 (temporary redirect).

Esimerkiksi, kun käyttäjä yrittää avata vanhan sivun URL-osoitteen, hänelle näytetään automaattisesti uusi sivu tai resurssi, johon sivu on ohjattu. Tällä tavalla varmistetaan, että käyttäjä pääsee haluamalleen sisällölle, vaikka sivun osoite olisi muuttunut.

URL-ohjaaminen on tärkeä osa verkkosivuston ylläpitoa ja hakukoneoptimointia. Se auttaa säilyttämään sivuston hakukonenäkyvyyden ja parantamaan käyttäjäkokemusta.

Esimerkki URL-ohjauksesta

Oletetaan, että verkkosivustolla on vanha sivu osoitteessa www.esimerkki.com/vanha-sivu, joka on nyt päätetty poistaa ja korvata uudella sivulla osoitteessa www.esimerkki.com/uusi-sivu. Tässä tapauksessa voit tehdä URL-ohjauksen vanhalta sivulta uudelle sivulle, jotta käyttäjät ohjataan automaattisesti oikeaan paikkaan.

Voit tehdä tämän esimerkiksi luomalla .htaccess-tiedoston, jossa määritellään ohjaus vanhalta sivulta uudelle sivulle seuraavasti:

  • RewriteEngine on
  • RewriteRule ^vanha-sivu$ http://www.esimerkki.com/uusi-sivu [R=301,L]

Tämä ohjaa kaikki vanhan sivun pyynnöt automaattisesti uudelle sivulle HTTP-tilakoodilla 301 (permanent redirect).

Lisätietoja URL-ohjauksesta löydät Wikipediasta.