Przekierowanie URL

Przekierowanie adresu URL

Przekierowanie adresu URL jest techniką używaną w celu przekierowania użytkownika z jednego adresu internetowego na inny. Może to być przydatne w przypadku zmiany nazwy strony internetowej lub przeniesienia jej na inny serwer. Istnieje kilka sposobów przekierowania adresu URL, w tym przekierowanie 301, które informuje przeglądarkę, że strona została na stałe przeniesiona.

Przekierowanie adresu URL można ustawić na poziomie serwera, poprzez plik .htaccess lub konfigurację serwera, lub na poziomie strony internetowej, za pomocą kodu HTML. Poniżej znajduje się przykład prostego przekierowania w HTML:

Przykład:

<meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://www.nowyadres.pl" />

W powyższym przykładzie, meta tag refresh przekierowuje użytkownika na stronę o adresie https://www.nowyadres.pl po upływie 0 sekund.

Więcej informacji na temat przekierowania adresów URL można znaleźć na Wikipedii.