Balanced scorecard

Wat is een Balanced Scorecard?

Een Balanced Scorecard is een managementtool die bedrijven helpt om hun prestaties te meten. Het houdt rekening met financiële doelstellingen en operationele prestaties. Het is ook een framework dat helpt bij het definiëren en meten van de prestaties van een organisatie.

Doelen van de Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is bedoeld om bedrijven te helpen hun strategische doelen te bereiken. Het is een systeem waarbij vier soorten prestaties worden gemeten: financiële prestaties, klantenprestaties, interne bedrijfsprocessen en leren & groeien.

Voorbeelden van Balanced Scorecard

Een voorbeeld van een Balanced Scorecard kan zijn:

  • Financiële prestaties: gegevens over winst, kosten, kasstromen, rentabiliteit en waardecreatie.
  • Klantenprestaties: gegevens over klanttevredenheid, marktaandelen, klantloyaliteit en klantbehoeften.
  • Interne bedrijfsprocessen: gegevens over productkwaliteit, productiecapaciteit, leveringstijd en logistieke prestaties.
  • Leren & groeien: gegevens over innovatie, medewerkerstevredenheid, kennis en vaardigheden.

De Balanced Scorecard is een krachtig hulpmiddel voor bedrijven om hun prestaties te meten en hun doelen te bereiken. Het helpt bedrijven om strategische plannen op te stellen, hun prestaties te monitoren en te verbeteren.

Conclusie

De Balanced Scorecard is een uitgebreide manier om de prestaties van een bedrijf te meten. Het is een krachtig hulpmiddel om bedrijven te helpen hun strategische doelen te bereiken. Door de Balanced Scorecard kunnen bedrijven hun prestaties monitoren en verbeteren.

Referenties

  • https://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard
  • https://www.investopedia.com/terms/b/balancedscorecard.asp