Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act

Wat is de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act?

De Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act ( HSR Act ) is een federaal antitrustwet uit 1976 die bedrijven verplicht een antitrusttoezicht-verklaring te verstrekken aan de Federal Trade Commission (FTC) en het Department of Justice (DOJ) voordat ze grote bedrijven kunnen overnemen. Deze verklaring is bedoeld om de overheid te helpen bij het identificeren van mogelijke antitrustproblemen als gevolg van een overname.

Wat zijn de voordelen van de HSR Act?

De HSR Act heeft verschillende voordelen voor bedrijven die overnames doen. Ten eerste helpt de verklaring bij het voorkomen van antitrustschendingen door de overheid op de hoogte te stellen van een voorgenomen overname. Ten tweede voorkomt de verklaring dat bedrijven veel tijd en geld verspillen aan een overname die niet voldoet aan de antitrustwetgeving.

Wat zijn de eisen van de HSR Act?

De HSR Act stelt bepaalde eisen aan bedrijven die overnames willen doen. Ten eerste is er een verplichte verklaring van de overname. De verklaring moet worden ingediend bij de FTC en het DOJ voordat de overname wordt voltooid. Ten tweede moeten bedrijven een kostenvergoeding betalen aan de FTC om de administratieve kosten te dekken die worden gemaakt voor de verwerking van de verklaring. Ten derde moeten bedrijven die de HSR-eis overtreden, een boete betalen, die kan variëren van $ 40.000 tot $ 40 miljoen.

Voorbeelden van HSR Act

Er zijn verschillende voorbeelden van bedrijven die de HSR-eis hebben overtreden. In 2013 diende de FTC bijvoorbeeld een klacht in tegen de Amerikaanse telecomprovider AT&T Inc. omdat deze de HSR-eis had overtreden bij de overname van een concurrerende provider. In 2014 diende het DOJ een klacht in tegen de Amerikaanse mediagigant Comcast Corporation omdat deze de HSR-eis had overtreden bij de overname van een concurrent.

Conclusie

De Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act is een federale antitrustwet uit 1976 die bedrijven verplicht een antitrusttoezicht-verklaring te verstrekken aan de FTC en het DOJ voordat ze grote bedrijven kunnen overnemen. De verklaring is bedoeld om de overheid te helpen bij het identificeren van mogelijke antitrustproblemen als gevolg van een overname. Er zijn verschillende voordelen voor bedrijven die de verklaring indienen, waaronder het voorkomen van antitrustschendingen, het besparen van geld en tijd en het betalen van boetes voor overtredingen.

Referenties