Giełda towarowa

Giełda towarowa

Giełda towarowa to organizacja gospodarcza, gdzie handluje się towarami, surowcami lub innymi produktami. Na giełdzie towarowej ceny towarów ustalane są na podstawie popytu i podaży, a transakcje są zawierane między kupującymi i sprzedającymi.

Przykłady towarów, które są notowane na giełdach towarowych, to złoto, ropa naftowa, kukurydza, miedź, srebro itp. Inwestorzy korzystają z giełd towarowych, aby zabezpieczyć się przed wahaniem cen surowców lub spekulować na ich wzrostach lub spadkach.

Na giełdzie towarowej występują różne rodzaje kontraktów, takie jak kontrakty terminowe, opcje czy kontrakty różnicowe. Kontrakty terminowe umożliwiają inwestorom zawarcie transakcji na określoną ilość towaru w określonym terminie w przyszłości, natomiast opcje dają prawo do kupna lub sprzedaży towaru w określonym terminie za określoną cenę.

Inwestowanie na giełdzie towarowej wymaga znajomości rynku, analizy sytuacji makroekonomicznej oraz umiejętności podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przykłady giełd towarowych na świecie:

  • Chicago Mercantile Exchange (CME) – jedna z największych giełd towarowych na świecie, na której notowane są m.in. kontrakty na ropa naftową, złoto, srebro.
  • London Metal Exchange (LME) – giełda specjalizująca się w handlu metalami, takimi jak miedź, aluminium, cynk.
  • Shanghai Futures Exchange (SHFE) – giełda towarowa z siedzibą w Szanghaju, na której notowane są kontrakty na m.in. miedź, aluminium, złoto.

Źródło: Wikipedia – Giełda towarowa