Komoditná burza

Komoditná burza

Komoditná burza je trh, kde sa obchodujú štandardizované kontrakty na rôzne komodity, ako napríklad obilie, ropa, zlato a ďalšie. Cieľom komoditnej burzy je umožniť obchodovanie s týmito komoditami medzi rôznymi obchodníkmi a investormi.

Na komoditnej burze sa obchoduje pomocou futures kontraktov, ktoré sú zmluvy medzi dvoma stranami, kde sa dohodnú na kúpne alebo predajnej cene určitej komodity v určitom čase v budúcnosti. Tieto kontrakty umožňujú investorom špeculovať na pohyb cien komodít a zabezpečiť si svoje pozície pred možnými cenovými výkyvmi.

Príkladom komoditnej burzy je Chicago Mercantile Exchange (CME), ktorá je jednou z najväčších burz na svete a ponúka obchodovanie s rôznymi komoditami vrátane obilia, cukru, mäsa a energií.

Viac informácií o komoditných burzách nájdete na Wikipédii.