Råvaruhandel

Vad är en råvarubörs?

En råvarubörs är en marknadsplats där råvaror och andra varor handlas. På en råvarubörs kan olika typer av råvaror såsom metall, olja, jordbruksprodukter och ädelmetaller handlas. Handeln sker vanligtvis genom kontrakt som representerar en viss mängd av en specifik råvara.

Hur fungerar en råvarubörs?

På en råvarubörs sätts priset på råvaror genom utbud och efterfrågan. Handlare kan köpa och sälja råvaror genom att lägga bud och erbjudanden på börsen. Priset på råvarorna kan variera beroende på faktorer såsom väderförhållanden, politiska händelser och marknadstrender.

Exempel på råvarubörser

  • Chicago Mercantile Exchange (CME) – en av de största råvarubörserna i världen där bland annat jordbruksprodukter och energiprodukter handlas.
  • London Metal Exchange (LME) – en ledande råvarubörs för metaller såsom koppar, aluminium och zink.
  • Intercontinental Exchange (ICE) – en global råvarubörs som specialiserar sig på energiprodukter och mjukvaror.

Vill du lära dig mer om råvarubörser? Besök Wikipedia för mer information.