Hard Bounce

Co to jest Hard Bounce?

Hard Bounce jest terminem używanym w marketingu internetowym, który oznacza nieudaną próbę dostarczenia wiadomości e-mail do odbiorcy. Powody takiej nieudanej dostawy mogą być różne, na przykład niepoprawny adres e-mail odbiorcy, pełna skrzynka odbiorcza lub zablokowany serwer odbiorcy.

Hard Bounce oznacza, że dana wiadomość e-mail nie zostanie dostarczona do odbiorcy i zazwyczaj oznacza to, że adres e-mail jest nieprawidłowy lub nieistniejący. Jest to istotne pojęcie dla osób zajmujących się e-mail marketingiem, ponieważ wysoki wskaźnik Hard Bounce może negatywnie wpłynąć na reputację nadawcy i skuteczność kampanii.

Przykłady powodów Hard Bounce:

  • Niepoprawny adres e-mail (np. brak znaku @)
  • Nieistniejący adres e-mail
  • Pełna skrzynka odbiorcza

W celu minimalizacji ryzyka Hard Bounce, ważne jest regularne sprawdzanie i aktualizowanie listy adresów e-mail oraz dbanie o jakość bazy danych odbiorców.

Więcej informacji na temat Hard Bounce można znaleźć na Wikipedii.