Hård studs

Hard Bounce

Om du arbetar med e-postmarknadsföring är det viktigt att förstå begreppet ”Hard Bounce”. En hard bounce uppstår när ett e-postmeddelande inte kan levereras till mottagarens inkorg av permanenta skäl.

Det finns flera orsaker till varför ett e-postmeddelande kan resultera i en hard bounce. Exempel på sådana orsaker kan vara att mottagarens e-postadress är ogiltig, att e-postservern är nere eller att mottagarens inkorg är full.

När en hard bounce inträffar är det viktigt att rensa upp din e-postlista genom att ta bort de ogiltiga e-postadresserna. Att skicka e-post till adresser som genererar hard bounces kan resultera i att din e-postleverbarhet påverkas negativt.

För att undvika hard bounces är det viktigt att regelbundet rensa och uppdatera din e-postlista samt att använda en verifieringstjänst för att kontrollera att e-postadresserna på listan är giltiga.

Genom att hantera hard bounces på rätt sätt kan du förbättra din e-postmarknadsföringsstrategi och öka chansen att dina e-postmeddelanden når fram till mottagarna.

Mer information om Hard Bounce finns på Wikipedia.