Model cenowy Van Westendorp

Model cen Van Westendorp

Model cen Van Westendorp, znany również jako analiza cenowa Van Westendorp, jest techniką stosowaną w badaniach rynkowych do określenia optymalnej ceny produktu lub usługi. Model ten opiera się na odpowiedziach ankietowych od respondentów dotyczących czterech kluczowych pytań dotyczących cen:

  • Minimalna akceptowalna cena (MAC) – cena, poniżej której produkt jest uważany za zbyt tani i niskiej jakości.
  • Maksymalna akceptowalna cena (MAK) – cena, powyżej której produkt jest uważany za zbyt drogi i nieopłacalny.
  • Cena referencyjna (CR) – cena, po której produkt jest uważany za atrakcyjną cenowo.
  • Cena optymalna (CO) – cena, która zapewnia równowagę między popytem a zyskownością.

Przykładowo, jeśli badani uznają, że minimalna akceptowalna cena wynosi 50 zł, a maksymalna akceptowalna cena wynosi 100 zł, cena referencyjna to 70 zł, a cena optymalna to 80 zł, firma może ustawić cenę swojego produktu na poziomie 80 zł, aby zaspokoić oczekiwania klientów i osiągnąć zadowalające zyski.

Model cen Van Westendorp jest jednym z narzędzi używanych do opracowania strategii cenowej i pomaga firmom zrozumieć, jak konsumenci postrzegają wartość produktu w kontekście ceny. Jest to przydatne narzędzie w podejmowaniu decyzji biznesowych i unikaniu nadmiernego obniżania lub zbyt wysokiego ustalania cen.

Więcej informacji na temat modelu cen Van Westendorp można znaleźć na Wikipedii.