Van Westendorp Prismodell

Vad är Van Westendorp-prismodellen?

Van Westendorp-prismodellen är en metod som används för att fastställa den optimala prissättningen för en produkt eller tjänst. Modellen bygger på att intervjua potentiella kunder och ställa olika frågor för att avgöra deras uppfattning om priset på produkten. Genom att analysera svaren kan man få en uppfattning om vilket pris som är mest attraktivt för kunderna.

Modellen består av fyra olika frågor som vanligtvis ställs till respondenterna:

  • Fråga 1: Vilket pris tycker du är för högt för produkten?
  • Fråga 2: Vilket pris tycker du är för lågt för produkten?
  • Fråga 3: Vilket pris tycker du är ett bra affärspris för produkten?
  • Fråga 4: Vilket pris tycker du är så lågt att du tvivlar på kvaliteten?

Genom att sammanställa svaren på dessa frågor kan man identifiera en intervall av priser som är acceptabla för kunderna. Denna information kan sedan användas för att fastställa den optimala prissättningen för produkten eller tjänsten.

Van Westendorp-prismodellen är särskilt användbar för nya produkter eller tjänster där det inte finns någon tidigare försäljningshistorik att använda som referens. Genom att använda modellen kan man snabbt få en uppfattning om vilket pris som är mest attraktivt för kunderna och därmed maximera försäljningen.

För mer information, besök Wikipedia.