Piksel

Piksele

Piksele są podstawowymi składnikami cyfrowych obrazów. Są to małe kwadratowe elementy, z których składa się cały obraz. Każdy piksel ma określony kolor i współrzędne, które określają jego położenie na obrazie.

Piksele są używane do tworzenia grafiki komputerowej, wideo i obrazów cyfrowych. Im więcej pikseli ma obraz, tym lepsza jest jego jakość i szczegółowość.

Przykłady zastosowań pikseli:

  • Tworzenie grafiki komputerowej
  • Tworzenie wideo
  • Tworzenie obrazów cyfrowych

Więcej informacji na temat pikseli można znaleźć na Wikipedii.