Pixel

Pixel

Pixel är en grundläggande enhet för att mäta och återge digitala bilder på en skärm eller tryckt media. En pixel, förkortning för ”picture element”, är den minsta enheten av en bild som kan manipuleras individuellt. Pixel används för att skapa och visa allt från fotografier till grafik och text.

Varje pixel innehåller en färginformation och tillsammans bildar de en bild. Ju fler pixlar som finns på en skärm, desto högre är upplösningen och desto klarare blir bilden. Pixel kan vara olika former, såsom kvadrater eller rektanglar, beroende på bildskärmen.

En vanlig användning av pixel är inom digitala kameror och bildskärmar. En digital kamera mäter och sparar bilder i form av pixlar, medan en bildskärm visar dessa pixlar för användaren. Pixel används också inom grafisk design och webbutveckling för att skapa och formatera bilder och text på olika enheter.

Exempel på pixelstorlekar:

  • 640×480 pixlar
  • 1024×768 pixlar
  • 1920×1080 pixlar

Pixel är en viktig del av digital bildbehandling och visuell kommunikation. Genom att förstå hur pixel fungerar kan man skapa och manipulera bilder på ett effektivt sätt.

För mer information, besök Wikipedia.