Pixel

Popis

Pixely sú základnými stavebnými blokmi digitálneho obrazu. Každý pixel je malý bod na obrazovke, ktorý obsahuje informácie o farbe a jasnosti. Kombináciou veľkého množstva pixelov vytvárame obraz, ktorý vidíme na displeji.

Príklad

Na obrázku je zobrazený pixel s farbou RGB (červená, zelená, modrá) hodnotou 255, 0, 0. Táto kombinácia farieb vytvára červený pixel.

Využitie

Pixely sa používajú vo všetkých druhoch digitálnych zobrazení, ako sú napríklad monitory, televízory, fotoaparáty a mobilné telefóny. Sú základnými stavebnými blokmi pri vytváraní digitálnych obrázkov a videí.

Referencia

Pre viac informácií sa môžete pozrieť na Wikipedia.