Zasada malejącej produktywności krańcowej

Zasada malejącej produktywności marginalnej

Zasada malejącej produktywności marginalnej jest konceptem ekonomicznym, który mówi o tym, że gdy dodajemy kolejne jednostki czynnika produkcji do procesu produkcyjnego, to wzrost produkcji będzie maleć. Innymi słowy, im więcej zasobów już zainwestowaliśmy w produkcję, tym mniejszy będzie dodatkowy wzrost produkcji po dodaniu kolejnych zasobów.

Przykładem zasady malejącej produktywności marginalnej może być fabryka, która produkuje buty. Na początku zatrudnienie dodatkowego pracownika może przyspieszyć produkcję, ale gdy zatrudnimy już dużą liczbę pracowników, dodatkowy pracownik może nie przynieść już takiego samego wzrostu produkcji.

Zasada ta jest ważna dla przedsiębiorstw, ponieważ pomaga im optymalizować proces produkcyjny i zasoby. Przez zrozumienie zasady malejącej produktywności marginalnej, przedsiębiorstwa mogą dostosować swoje decyzje inwestycyjne i produkcyjne, aby osiągnąć maksymalne zyski.

Przykłady zasady malejącej produktywności marginalnej:

  • Dodawanie kolejnych maszyn do linii produkcyjnej może zwiększyć produkcję, ale tylko do pewnego momentu. Po przekroczeniu pewnej liczby maszyn, dodatkowe maszyny mogą nie przynosić już takiego samego wzrostu produkcji.
  • Zwiększenie ilości nawozu w rolnictwie może zwiększyć plony, ale tylko do pewnego stopnia. Po pewnym punkcie dodatkowy nawóz może nie przynieść już takiego samego wzrostu plonów.

Dzięki zrozumieniu zasady malejącej produktywności marginalnej, przedsiębiorstwa mogą efektywniej zarządzać swoimi zasobami i procesami produkcyjnymi, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Więcej informacji na temat zasady malejącej produktywności marginalnej można znaleźć na Wikipedia.