Principiul productivității marginale descrescătoare

Principiul productivității marginale descrescute

Principiul productivității marginale descrescute este un concept economic important care afirmă că, pe măsură ce o resursă adițională este adăugată la o activitate de producție, productivitatea acelei resurse va scădea treptat. Cu alte cuvinte, beneficiile adăugării unei unități suplimentare a unei resurse vor scădea pe măsură ce se adaugă mai multe unități.

Acest principiu este crucial pentru a înțelege modul în care oamenii iau decizii cu privire la utilizarea resurselor lor în producție. De exemplu, în agricultură, adăugarea de mai mulți lucrători pe aceeași suprafață de teren poate duce la o creștere inițială a producției. Cu toate acestea, pe măsură ce mai mulți lucrători sunt adăugați, productivitatea fiecărui lucrător va scădea, deoarece spațiul disponibil pe teren devine mai limitat.

Principiul productivității marginale descrescute este unul dintre conceptele fundamentale ale economiei și este esențial pentru a lua decizii eficiente în ceea ce privește utilizarea resurselor limitate.

  • Exemplu 1: O fabrică care angajează mai mulți muncitori pentru a produce aceeași cantitate de bunuri poate constata că, pe măsură ce numărul de muncitori crește, productivitatea fiecărui muncitor scade.
  • Exemplu 2: Un fermier care adaugă mai mult îngrășământ pe același câmp poate observa că, pe măsură ce cantitatea de îngrășământ crește, randamentul fiecărei unități de îngrășământ scade.

Pentru mai multe informații despre principiul productivității marginale descrescute, puteți accesa acest link către Wikipedia.