Principen om minskande marginalproduktivitet

Principen om avtagande marginalproduktivitet

Principen om avtagande marginalproduktivitet är ett koncept inom ekonomi som visar hur produktionen av en vara eller tjänst kan minska när en produktionsfaktor ökar medan andra faktorer förblir konstanta. Det innebär att när en produktionsfaktor ökas medan andra faktorer förblir konstanta, kommer den ökande marginalproduktiviteten av den faktorn att minska.

Till exempel, om en fabrik har en fast mängd arbetskraft och maskiner men ökar mängden råmaterial, kommer produktionen av varor att öka. Men om mängden råmaterial fortsätter att öka utan att andra faktorer ökar, kommer produktionen att minska eftersom varje ytterligare enhet av råmaterial kommer att ge mindre ökning i produktionen.

Principen om avtagande marginalproduktivitet är viktig att förstå för företag och ekonomer för att optimera produktionen och resursanvändningen. Genom att förstå hur marginalproduktiviteten förändras med ökande produktionsfaktorer kan företag göra bättre beslut om hur man allokerar resurser för att maximera vinsten.

Det är värt att notera att principen om avtagande marginalproduktivitet är en av de grundläggande principerna inom mikroekonomi och påverkar hur företag och ekonomier fattar beslut om produktionsnivåer och resursallokering.

För ytterligare information, besök Wikipedia.