Marketing v súvislosti s príčinami

Príčinový marketing

Príčinový marketing je stratégia, ktorá spojuje marketingové aktivity s podporou sociálnych, environmentálnych alebo charitatívnych záležitostí. Cieľom príčinového marketingu je nielen zvýšiť zisk firmy, ale aj prispieť k lepšiemu svetu a podporiť spoločenskú zodpovednosť podniku.

Príkladom príčinového marketingu môže byť spolupráca medzi veľkou obuvníckou značkou a neziskovou organizáciou, ktorá sa zaoberá ochranou životného prostredia. Značka môže vydať limitovanú edíciu topánok vyrobených z recyklovaných materiálov a sľúbiť príspevok zo zisku na podporu organizácie.

Výhody príčinového marketingu spočívajú v budovaní pozitívnej značky, zvýšení lojality zákazníkov a zlepšení firemnej reputácie. Firmy, ktoré sa angažujú v príčinovom marketingu, často zaznamenávajú nárast predaja a ziskov.

Je dôležité, aby príčinový marketing bol autentický a dobre premyslený, aby nevyznel ako snaha o získanie lacného marketingového bodu. Zákazníci sú čoraz viac kritickí voči zámerným pokusom o manipuláciu.

Pre viac informácií o príčinovom marketingu navštívte Wikipedia.