Segmenty správania

Behaviorální segmenty

Behaviorální segmentace je marketingová technika, která se zaměřuje na rozdělení zákazníků do skupin na základě jejich chování. Tato technika umožňuje firmám lépe porozumět potřebám a preferencím svých zákazníků a cílit své marketingové aktivity specificky na jednotlivé skupiny.

Existuje mnoho různých způsobů, jak segmentovat zákazníky na základě jejich chování. Některé z nejčastěji používaných kriterií zahrnují nákupní zvyklosti, zájmy, preference, loajalitu a četnost nákupu.

Pro příklad, pokud internetový obchod zjistí, že někteří zákazníci pravidelně nakupují sportovní oblečení, může je začít cílit speciálními nabídkami a reklamou na sportovní produkty, aby je udržel jako zákazníky.

Behaviorální segmentace je důležitým nástrojem pro vytváření efektivních marketingových strategií a zvyšování prodeje a loajality zákazníků.

Naučte se více o behaviorální segmentaci na Wikipedii.