Depression

Vad är depression?

Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar en persons känslor, tankar och beteende. Det kan resultera i en långvarig känsla av sorg, hopplöshet och tomhet. Människor med depression kan också uppleva brist på intresse eller glädje i aktiviteter de tidigare tyckte om.

Symtom på depression

Vanliga symtom på depression inkluderar:

  • Känsla av nedstämdhet
  • Brist på energi
  • Svårigheter att sova eller sova för mycket
  • Tankar på döden eller självmord

Behandling av depression

Det finns olika behandlingsalternativ för depression, inklusive terapi och medicinering. Terapi kan hjälpa personer att bearbeta sina känslor och hitta sätt att hantera dem på ett hälsosamt sätt. Medicinering kan också vara effektivt för vissa personer med depression.

Det är viktigt att söka hjälp om du misstänker att du eller någon du känner lider av depression. En professionell kan hjälpa till att fastställa en korrekt diagnos och ge råd om lämplig behandling.

För mer information kan du besöka Wikipedia.