Attributionsteori

Attributionsteori

Attributionsteori er en socialpsykologisk teori, der fokuserer på hvordan mennesker forklarer årsagerne bag deres egne og andres adfærd. Ifølge denne teori søger mennesker konstant at forstå og forklare, hvorfor ting sker, og dette har indflydelse på vores opfattelse af verden omkring os.

En central del af attributionsteorien er forskellen mellem interne og eksterne årsager til adfærd. Interne årsager er faktorer såsom personlighedstræk eller evner, mens eksterne årsager er faktorer såsom held eller situationelle omstændigheder.

Eksempel på attributionsteori

Et eksempel på attributionsteori er, hvis en person mislykkes til en eksamen. Hvis personen tilskriver sin mislykkede præstation til manglende evner (intern årsag), vil det påvirke deres selvværd og fremtidige præstationer. Hvis de derimod tilskriver det til uheldige omstændigheder (ekstern årsag), kan de være mere tilbøjelige til at prøve igen og forbedre sig.

Samarbejde med andre teorier

Attributionsteorien samarbejder ofte med andre teorier såsom selvopfyldende profetier og kognitiv dissonans for at forklare komplekse sociale interaktioner og adfærdsmønstre.

Referencer

  • Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag.
  • Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: Wiley.

Læs mere om Attributionsteori på Wikipedia