Attribuutioteoria

Attribuutioteoria

Attribuutioteoria on psykologinen teoria, joka tutkii tapaa, jolla ihmiset selittävät omia ja muiden ihmisten käyttäytymistä. Teorian mukaan ihmiset pyrkivät tekemään päätelmiä siitä, miksi tietyt tapahtumat tapahtuvat ja miksi tietyt ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla. Attribuutioteoria pyrkii selvittämään, miten ihmiset tekevät näitä päätelmiä ja miten nämä päätelmät vaikuttavat heidän käsityksiinsä itsestään ja muista.

Attribuutioteoriassa on kaksi päätyyppiä attribuutioita: sisäiset ja ulkoiset. Sisäiset attribuutiot liittyvät siihen, että ihminen selittää käyttäytymistä sisäisten tekijöiden, kuten persoonallisuuden piirteiden, motivaation tai taitojen perusteella. Ulkoiset attribuutiot puolestaan liittyvät tilannetekijöihin, kuten ympäristöön tai ulkoisiin paineisiin.

Esimerkki attribuutiosta voisi olla tilanne, jossa henkilö myöhästyy tapaamisesta. Tällöin henkilö voi tehdä sisäisen attribuution ja ajatella, että hän on myöhässä, koska hän on huolimaton tai hänellä on huono aikataulutus. Toisaalta hän voisi tehdä ulkoisen attribuution ja ajatella, että hän on myöhässä, koska bussi oli myöhässä tai hän jäi kiinni liikenteeseen.

Attribuutioteoria on tärkeä työkalu ymmärtääksemme ihmisten käyttäytymistä ja motiiveja erilaisissa tilanteissa. Se auttaa meitä havaitsemaan, miten olemme alttiita virheellisille johtopäätöksille ja ennakkoluuloille toisia ihmisiä kohtaan.

Lähde: Wikipedia – Attribuutioteoria