Attributietheorie

Wat is de attributietheorie?

De attributietheorie is een invloedrijke theorie uit de sociale psychologie die in de jaren zestig is ontwikkeld door Fritz Heider, Bernard Weiner en Harold Kelley. Het verklaart hoe mensen hun sociale omgeving begrijpen door oorzaken toe te schrijven aan gebeurtenissen en gedrag. De attributietheorie suggereert dat mensen geneigd zijn om gedrag toe te schrijven aan ofwel interne ofwel externe factoren. Interne factoren verwijzen naar de eigen capaciteiten, kenmerken, of eigenschappen van de persoon. Externe factoren kunnen dingen omvatten zoals geluk, toeval, of invloeden van buitenaf.

Typen attributietheorie

De attributietheorie kent twee hoofdtypen: Interne Attributie en Externe Attributie.

Interne Attributie

Interne attributie is het geloof dat het gedrag van een individu te wijten is aan zijn eigen kenmerken, bekwaamheden en eigenschappen. Iemand kan zijn succes bijvoorbeeld toeschrijven aan zijn intelligentie of hard werken. Evenzo kan hij zijn falen toeschrijven aan een gebrek aan inspanning of vaardigheid.

Externe Toeschrijving

Externe attributie is het geloof dat gedrag te wijten is aan krachten of factoren van buitenaf. Iemand kan zijn succes toeschrijven aan geluk of toeval. Evenzo kan hij zijn falen toeschrijven aan factoren als de moeilijkheidsgraad van de taak, de omgeving of invloeden van buitenaf.

Voorbeelden van attributietheorie

Succes

Laten we zeggen dat een student een 10 haalt voor zijn toets. Volgens de interne attributietheorie kan de student zijn succes toeschrijven aan zijn eigen harde werken en studeren. Anderzijds suggereert de externe attributietheorie dat de leerling zijn succes toeschrijft aan geluk of aan de gemakkelijke moeilijkheidsgraad van de toets.

Falen

Laten we nu eens kijken naar een leerling die een D krijgt op zijn toets. Volgens de interne attributietheorie schrijft de leerling zijn falen toe aan zijn eigen gebrek aan inspanning of kennis. Volgens de externe attributietheorie daarentegen kan de leerling zijn falen toeschrijven aan de moeilijkheidsgraad van de toets of aan invloeden van buitenaf.

Conclusie

De attributietheorie is een belangrijke sociaal-psychologische theorie die stelt dat mensen geneigd zijn gedrag toe te schrijven aan interne of externe factoren. Interne factoren verwijzen naar iemands eigen capaciteiten, kenmerken of eigenschappen. Externe factoren kunnen dingen omvatten zoals geluk, toeval, of invloeden van buitenaf. Voorbeelden van de attributietheorie zijn te zien in het dagelijks leven, bijvoorbeeld wanneer iemand zijn succes of falen toeschrijft aan interne of externe factoren.

Referenties