Fælles økonomisk målestok

Almindelig økonomisk målestok

En almindelig økonomisk målestok er en metrisk enhed, der anvendes til at vurdere økonomisk ydeevne og effektivitet i virksomheder. Disse målestokke bruges ofte til at sammenligne virksomheder inden for samme industri eller sektor. Nogle af de mest almindelige økonomiske målestokke inkluderer:

  • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization): Dette mål bruges til at vurdere en virksomheds driftsresultat, før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer tages i betragtning.
  • ROA (Return on Assets): Dette mål viser, hvor effektivt en virksomhed genererer indtægter fra sine aktiver.
  • ROE (Return on Equity): Dette mål måler, hvor godt en virksomhed genererer afkast til sine aktionærer baseret på indtjening i forhold til egenkapitalen.

Disse økonomiske målestokke er nyttige værktøjer til at vurdere en virksomheds økonomiske sundhed og effektivitet. Ved at analysere disse mål kan investorer og ledere træffe informerede beslutninger om virksomhedens fremtidige vækst og succes.

For mere information om almindelige økonomiske målestokke, besøg Wikipedia.