Yhteinen taloudellinen mittari

Yleinen taloudellinen mittari

Yleinen taloudellinen mittari on tärkeä osa yritysten taloudellista analyysiä. Se auttaa sijoittajia ja analyytikoita ymmärtämään yrityksen taloudellista tilannetta ja suorituskykyä. Yksi yleisimmistä taloudellisista mittareista on EBITDA (liikevoitto ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia).

EBITDA on hyödyllinen mittari, koska se osoittaa yrityksen kyvyn tehdä voittoa pelkästään operatiivisen toimintansa avulla. Esimerkiksi, jos yritys onnistuu kasvattamaan EBITDA:taan vuosineljännekseltä toiselle, se voi viitata siihen, että yrityksen liiketoiminta on kannattavaa ja tehokasta.

Eräs toinen yleinen taloudellinen mittari on velkaantumisaste, joka kuvaa yrityksen velkataakan suuruutta suhteessa sen omiin varoihin. Velkaantumisasteen avulla voidaan arvioida yrityksen riskitasoa ja maksukykyä. Esimerkiksi, jos yrityksen velkaantumisaste on korkea, se voi olla merkki siitä, että yrityksellä on vaikeuksia selviytyä velvoitteistaan tulevaisuudessa.

Vaikka yleiset taloudelliset mittarit voivat antaa hyödyllistä tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta, on tärkeää muistaa, että ne eivät kerro koko totuutta. On tärkeää tarkastella useita eri mittareita ja ottaa huomioon myös muut tekijät, kuten markkinatilanne ja kilpailutilanne, ennen päätöksen tekemistä.

Lisätietoja yleisistä taloudellisista mittareista löydät Wikipedia-sivulta.