Første berøringsattribution

Første Touch Attribution

Første Touch Attribution er en metode til at tilskrive værdi til den første interaktion, en bruger har med en virksomheds marketingindsats. Dette betyder, at når en bruger foretager sit første besøg på en virksomheds hjemmeside eller interagerer med en annonce for første gang, tilskrives al værdi til denne specifikke handling.

For eksempel, hvis en bruger først bliver opmærksom på en virksomheds produkt gennem en Facebook-annonce og derefter foretager et køb efter at have besøgt virksomhedens hjemmeside direkte, vil første touch attribution tilskrive hele værdien af salget til Facebook-annoncen.

Denne tilgang kan være nyttig for virksomheder, der ønsker at forstå, hvilke kanaler der tiltrækker nye kunder og skaber opmærksomhed omkring deres produkter eller tjenester.

Det er vigtigt at huske, at første touch attribution ikke altid giver et komplet billede af en kundes rejse, da der ofte er flere berøringspunkter, der bidrager til en konvertering. Derfor kan det være en god idé at kombinere denne tilgang med andre attributionsmodeller for at få en mere nuanceret forståelse af markedsføringsindsatsens effektivitet.

For mere information om attribution i markedsføring, kan du besøge Wikipedia.