Pripisovanie prvého dotyku

Prvý dotyk atribúcia

Prvý dotyk atribúcia je marketingový model, ktorý priraďuje úspech konverzie k prvému kontaktu, ktorý zákazník mal so značkou. Tento model sa zameriava na prvý dotyk, ktorý zákazník absolvoval predtým, než vykonal požadovanú konverziu.

Príkladom prvý dotyk atribúcie môže byť situácia, keď zákazník klikne na reklamný banner na webovej stránke a následne si objedná produkt. V tomto prípade by prvý dotyk atribúcia pripísala úspech konverzie reklamnému banneru.

Je dôležité mať na pamäti, že prvý dotyk atribúcia môže byť užitočný pre pochopenie toho, ako sa zákazníci dostávajú k nákupu, ale nemusí byť jediným faktorom ovplyvňujúcim konverziu. Je dôležité mať na pamäti aj ďalšie dotyky, ktoré mohli mať vplyv na zákazníkov počas ich cesty k nákupu.

Vo svete digitálneho marketingu sa prvý dotyk atribúcia používa na meranie efektivity rôznych marketingových kanálov a kampaní.

Zdroj: Wikipedia – Atribúcia