Atrybucja pierwszego dotknięcia

Pierwszy dotyk

Pierwszy dotyk to termin używany w marketingu internetowym, który odnosi się do sytuacji, w której użytkownik po raz pierwszy wchodzi w interakcję z daną stroną internetową lub reklamą. Jest to ważne pojęcie, ponieważ pozwala określić, skąd pochodzi ruch na stronie oraz jakie kanały marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty.

Istnieje wiele różnych modeli przypisywania zasług, które pomagają zrozumieć, jaki kanał marketingowy był decydujący w konwersji. Jednym z popularnych modeli jest model ostatniego kliknięcia, który przypisuje całą zasługę za konwersję ostatniemu kanałowi, z którego użytkownik wszedł na stronę. Jednakże model ten często nie uwzględnia roli wcześniejszych dotyków, które mogły wpłynąć na decyzję zakupową.

Dlatego właśnie analiza pierwszego dotyku jest kluczowa dla zrozumienia skuteczności różnych kanałów marketingowych. Pozwala ona określić, które kanały są najbardziej efektywne w przyciąganiu nowych użytkowników i generowaniu ruchu na stronie.

Przykładem sytuacji, w której analiza pierwszego dotyku może być pomocna, jest przypadkowy użytkownik, który po raz pierwszy zobaczył reklamę Twojej firmy na Facebooku, a następnie wszedł na stronę internetową i dokonał zakupu. W tym przypadku pierwszy dotyk, czyli reklama na Facebooku, odegrała kluczową rolę w przyciągnięciu użytkownika na stronę i zachęceniu go do zakupu.

Analiza pierwszego dotyku jest więc istotnym narzędziem w marketingu internetowym, pozwalającym lepiej zrozumieć zachowania użytkowników oraz efektywność różnych kanałów marketingowych.

Przykłady kanałów marketingowych:

  • Reklamy display – banery reklamowe wyświetlane na stronach internetowych
  • Reklamy w mediach społecznościowych – promowanie treści na platformach takich jak Facebook czy Instagram
  • Kampanie e-mail marketingowe – wysyłanie spersonalizowanych ofert i informacji do klientów

Źródło: Wikipedia – Model atrybucji