Attribution vid första kontakten

Första Beröringsattribution

Första beröringsattribution är en metod för att mäta effekten av olika marknadsföringskanaler genom att tillskriva konverteringar till den första kontaktpunkten en kund hade med varumärket. Detta innebär att om en kund först interagerar med ett varumärke genom en annons på sociala medier och sedan senare gör en köp genom ett sökresultat på Google, så skulle den första kontaktpunkten, dvs. den sociala medie-annonsen, få all äran för konverteringen.

Exempel på första beröringsattribution:

  • En kund ser en annons på Facebook och klickar på den för att besöka varumärkets hemsida.
  • Några dagar senare ser kunden ett Google-annonser och klickar på den för att läsa mer om produkten.
  • Till sist, kunden googlar produkten och klickar på en organisk sökresultat för att göra ett köp.

Enligt första beröringsattribution skulle konverteringen tillskrivas till den första kontaktpunkten, dvs. Facebook-annonsen.

Det är viktigt att första beröringsattribution inte är den enda metod för att mäta effekterna av marknadsföringsinsatser, utan att det kan vara användbart att använda flera attributionsmodeller för att få en mer komplett bild av kundens resa och vilka kanaler som påverkar konverteringar på olika sätt.

För mer information, besök Wikipedia.