Kan forudbestilles

Præemptable

Preemptable er et begreb, der bruges inden for IT-verdenen til at beskrive en ressource eller en handling, der kan afbrydes eller afbrydes midlertidigt for at give plads til en anden, mere presserende opgave.

Dette koncept er særligt nyttigt i situationer, hvor der er mangel på ressourcer, og det er nødvendigt at prioritere opgaver baseret på deres vigtighed og kritikalitet. Ved at gøre visse ressourcer eller handlinger preemptable kan systemet reagere mere fleksibelt på ændrede betingelser og sikre, at de vigtigste opgaver bliver udført først.

Et eksempel på preemptable ressourcer er CPU-tid i et computeroperativsystem. Hvis der er flere processer, der kører samtidigt, kan operativsystemet beslutte at afbryde en mindre vigtig proces for at give mere tid til en kritisk opgave, der kræver hurtigere responstid.

Preemptable ressourcer kan også være hardwareenheder som netværkskort eller hukommelsesblokke, der kan deaktiveres midlertidigt for at frigøre ressourcer til andre enheder eller opgaver.

I mange moderne computer- og netværkssystemer er preemptable ressourcer en vigtig mekanisme til at sikre effektivitet, pålidelighed og sikkerhed i systemet.

Kilde: Wikipedia – Preemption (computing)