Uprzywilejowany

Preemptable

Preemptable to pojęcie z dziedziny informatyki, oznaczające możliwość przerwania lub zawieszenia wykonywania pewnego zadania w celu przeprowadzenia innego zadania o wyższym priorytecie.

Przykładem preemptable jest system operacyjny, który może przerwać działanie jednego programu, aby uruchomić inny program, którego wykonanie jest pilniejsze.

W systemach czasu rzeczywistego, preemptable jest kluczowym elementem, ponieważ umożliwia zapewnienie, że najważniejsze zadania będą wykonywane w odpowiednim czasie.

Podsumowując, preemptable to funkcja, która pozwala na łatwe i efektywne zarządzanie zasobami systemu komputerowego poprzez priorytetyzację zadań.

Dowiedz się więcej o preemptable na Wikipedii