Företrädesrätt

Preemptable

Preemptable är en term som används inom datavetenskap för att beskriva en process eller en resurs som kan avbrytas eller stoppas för att ge plats åt en annan process eller resurs som anses vara viktigare eller högre prioriterad.

I en multitasking-miljö kan en process vara preemptable om den kan avbrytas för att tillåta en annan process att köra. Detta kan vara användbart för att hantera resurser effektivt och optimera prestanda.

Exempel på preemptable resurser kan vara CPU-tid, minnesallokeringar eller datastrukturer. Genom att använda preemptable resurser kan systemet anpassa sig dynamiskt efter föränderliga krav och prioriteringar.

För att läsa mer om preemptable, besök Wikipedia.