Konjunktiv regel

Sammenhængsreglen

Sammenhængsreglen bruges til at bestemme, hvornår to sætninger skal skrives sammen eller adskilt af et komma. Reglen siger, at to sætninger skal skrives sammen, når de er meget tæt knyttet til hinanden og har en tæt semantisk forbindelse.

Eksempel: Jeg spiste morgenmad, da solen stod op. (her er de to sætninger tæt knyttet til hinanden og har en tæt semantisk forbindelse)

Der er dog undtagelser til sammenhængsreglen, og det er vigtigt at være opmærksom på disse undtagelser for at undgå fejl i skrivningen.

Undtagelser til sammenhængsreglen:

  • Når der er tale om to uafhængige sætninger:

Eksempel: Jeg spiste morgenmad. Solen stod op.

Når der er tale om en indskudt sætning:

Eksempel: Jeg spiste morgenmad, mens solen stod op, og fuglene sang.

Det er vigtigt at huske, at korrekt brug af sammenhængsreglen kan gøre din skrivning mere klar og letforståelig for læseren.

Kilde: Wikipedia – Sammenhængsreglen