Regel för konjunktiv

Konjunktiv regel

Konjunktiv är en grammatisk form som används för att uttrycka önskningar, möjligheter, villkor och hypoteser. Konjunktiv används oftast i bisatser och är vanligt förekommande i språk som tyska, franska och spanska.

En grundläggande konjunktiv regel är att verbet i huvudsatsen och bisatsen måste vara i samma tid och modus. Om verbet i huvudsatsen är i presens måste verbet i bisatsen också vara i presens i konjunktiv form.

Exempel:

  • Jag hoppas att han kommer på festen i morgon. (indikativ)
  • Jag hoppas att han kommer på festen i morgon. (konjunktiv)

I exemplet ovan är verbet ”kommer” i både huvudsatsen och bisatsen i presens, men i bisatsen används konjunktiv formen ”kommer” för att uttrycka en önskan eller möjlighet.

Konjunktiv regeln kan variera mellan olika språk, så det är viktigt att lära sig reglerna för konjunktiv i det specifika språket du studerar.

För mer information om konjunktiv, besök Wikipedia.