Regula conjunctivă

Regula conjunctivă

Regula conjunctivă este o regulă logică utilizată în matematică și în logica formală. Această regulă afirmă că o propoziție compusă este adevărată doar atunci când toate propozițiile componente sunt adevărate.

De exemplu, avem următoarele propoziții:

  • P: Este luni.
  • Q: Este soare.

Conform regulei conjunctive, propoziția P ȘI Q va fi adevărată doar atunci când ambele propoziții P și Q sunt adevărate. Deci, dacă este luni și este soare, atunci propoziția P ȘI Q este adevărată.

Această regulă este esențială în deducția logică și în demonstrarea validității argumentelor. Ea ne ajută să stabilim corectitudinea unui raționament și să tragem concluzii valide.

Pentru mai multe informații despre regula conjunctivă, puteți accesa aici.