Økonomisk overskud

Økonomisk profit

Økonomisk profit er forskellen mellem en virksomheds indtægter og de samlede omkostninger, inklusive både de eksplicitte omkostninger (som f.eks. lønninger og materialer) og de implicitte omkostninger (som f.eks. den alternative omkostning ved at bruge virksomhedens ressourcer til en anden aktivitet).

For eksempel, hvis en virksomhed har en omsætning på 100.000 kr. og samlede omkostninger på 80.000 kr., vil dens økonomiske profit være 20.000 kr.

Det er vigtigt at skelne mellem økonomisk profit og regnskabsmæssig profit. Regnskabsmæssig profit er simpelthen forskellen mellem en virksomheds indtægter og udgifter, mens økonomisk profit tager højde for de implicitte omkostninger og dermed giver et mere nøjagtigt billede af virksomhedens sande økonomiske situation.

Økonomisk profit er et vigtigt begreb i økonomisk teori, da det hjælper med at vurdere effektiviteten af virksomheder og brancher, og det kan også være afgørende for investeringsbeslutninger.

Eksempel:

  • Virksomhed A har en omsætning på 500.000 kr. og samlede omkostninger på 450.000 kr., hvilket resulterer i en økonomisk profit på 50.000 kr.
  • Virksomhed B har en omsætning på 200.000 kr. og samlede omkostninger på 250.000 kr., hvilket resulterer i en negativ økonomisk profit på -50.000 kr.

For mere information om økonomisk profit, kan du besøge Wikipedia.