Ekonomický zisk

Ekonomický zisk

Ekonomický zisk je rozdíl mezi celkovými náklady na výrobu a tržní cenou výrobku. Tento koncept je důležitý pro podniky, které se snaží určit celkové zisky a efektivitu jejich podnikání.

Na rozdíl od účetního zisku, který zahrnuje pouze explicitní náklady, ekonomický zisk zahrnuje i implicitní náklady. Implicitní náklady jsou náklady spojené s příležitostními náklady, které by mohly být dosaženy jiným způsobem.

Příkladem ekonomického zisku může být situace, kdy firma prodává výrobek za 50€, přičemž celkové náklady na jeho výrobu jsou 30€. To znamená, že ekonomický zisk činí 20€.

Je důležité si uvědomit, že ekonomický zisk není vždy zaručen a může být ovlivněn různými faktory, jako je konkurence na trhu nebo změny v poptávce zákazníků.

Pro více informací o ekonomickém zisku si můžete přečíst článek na Wikipedii.