Taloudellinen voitto

Taloudellinen voitto

Taloudellinen voitto on käsite, joka kuvaa yrityksen todellista kannattavuutta. Se lasketaan vähentämällä yrityksen kokonaiskuluista sen tuotot. Taloudellinen voitto huomioi myös mahdolliset vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet pääomalle, kuten riskittömän sijoituksen tuoton.

Esimerkki: Yritys A tekee vuoden aikana 1 miljoonan euron liikevaihdon ja sen kokonaiskulut ovat 800 000 euroa. Yrityksen taloudellinen voitto on siis 200 000 euroa.

Taloudellinen voitto on tärkeä mittari yrityksen menestykselle, sillä se osoittaa, kuinka paljon yritys todella ansaitsee omistajilleen. Se auttaa myös arvioimaan yrityksen tehokkuutta ja kilpailukykyä markkinoilla.

Vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet

Yrityksen pääomalle on aina muitakin käyttömahdollisuuksia kuin oman liiketoiminnan pyörittäminen. Taloudellinen voitto huomioi myös nämä vaihtoehdot ja vertaa yrityksen tuottoa niihin. Esimerkiksi, jos yrityksen taloudellinen voitto on 5 % ja riskitön sijoituksen tuotto on 3 %, voidaan päätellä, että yritys tuottaa omistajilleen lisäarvoa.

Päätelmä

Taloudellinen voitto on tärkeä mittari yrityksen menestykselle ja kannattavuudelle. Se ottaa huomioon kokonaiskustannukset sekä vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet pääomalle. Positiivinen taloudellinen voitto osoittaa, että yritys on tehokas ja tuottava, mikä on omistajien kannalta tärkeää.

Lähde: Wikipedia – Taloudellinen voitto