Zysk ekonomiczny

Ekonomiczny zysk

Ekonomiczny zysk to różnica między całkowitymi przychodami a całkowitymi kosztami, wliczając w to zarówno koszty jawne, jak i koszty ukryte. Jest to pojęcie kluczowe w ekonomii, ponieważ pomaga określić, czy dana firma osiąga zysk czy stratę.

Na przykład, jeśli firma A generuje 100 000 zł przychodu rocznie, a jej całkowite koszty wynoszą 80 000 zł, to jej ekonomiczny zysk wynosi 20 000 zł. Natomiast jeśli firma B generuje 70 000 zł przychodu rocznie, a jej całkowite koszty wynoszą 80 000 zł, to jej ekonomiczny zysk wynosi -10 000 zł, co oznacza stratę.

Ekonomiczny zysk bierze pod uwagę nie tylko koszty bezpośrednio związane z produkcją, ale także koszty związane z kapitałem, zarządzaniem i utrzymaniem firmy. Dlatego jest ważny dla właścicieli firm, inwestorów i ekonomistów, ponieważ pozwala ocenić efektywność działalności gospodarczej.

Przykłady ekonomicznego zysku:

  • Firma C generuje 500 000 zł przychodu rocznie, a jej całkowite koszty wynoszą 400 000 zł, co oznacza ekonomiczny zysk w wysokości 100 000 zł.
  • Firma D generuje 300 000 zł przychodu rocznie, a jej całkowite koszty wynoszą 350 000 zł, co oznacza ekonomiczną stratę w wysokości 50 000 zł.

W przypadku ekonomicznego zysku istotne jest również uwzględnienie alternatywnych kosztów, czyli tego, co firma mogłaby osiągnąć, inwestując swoje zasoby w inny sposób. Dlatego analiza ekonomicznego zysku jest niezbędna do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych.

Dla dalszego zgłębienia tematu ekonomicznego zysku zapraszamy do odwiedzenia artykułu na Wikipedii.