Person

Persona

En persona er en fiktiv karakter, der repræsenterer en bestemt type bruger eller kunde. Personaer bruges ofte i markedsføring og produktudvikling for at skabe en dybere forståelse for målgruppens behov og ønsker.

En god persona indeholder typisk detaljer som alder, køn, interesser, uddannelsesbaggrund og mål i livet. Ved at skabe personaer kan virksomheder bedre målrette deres produkter og budskaber og skabe mere relevante og effektive kampagner.

Et eksempel på en persona kunne være “Sofie, 27 år, uddannet grafisk designer med interesse for bæredygtig mode”. Ved at have Sofie som en persona kan virksomheden bedre forstå hendes behov og ønsker og tilpasse deres produkter og kommunikation derefter.

Det er vigtigt at huske, at en persona er en generalisering og ikke en specifik person. Personaer er et værktøj til at skabe en bedre forståelse for målgruppen og bør bruges som retningslinje og ikke som en absolut sandhed.

Læs mere om personaer på Wikipedia