Person

Personas

En persona är en fiktiv karaktär som representerar en typisk användare av en produkt eller tjänst. Personas används ofta inom design och marknadsföring för att skapa en mer användarcentrerad och effektiv produkt.

Genom att skapa personas kan designare och marknadsförare få en bättre förståelse för användarnas behov, preferenser och beteenden. Detta gör det möjligt att skapa produkter och tjänster som är mer anpassade och relevanta för användarna.

Exempel på personas kan vara ”Lisa, 30 år, arbetar som lärare och är intresserad av yoga och hållbarhet” eller ”Peter, 45 år, egen företagare och gillar att resa och prova nya restauranger”. Genom att ge dessa personas specifika egenskaper och mål blir det lättare att skapa en design och marknadsföringsstrategi som tilltalar dem.

Fördelarna med att använda personas inkluderar:

  • Ökad förståelse för användarnas behov
  • Effektivare designprocess
  • Bättre målgruppsanpassning
  • Ökad användarcentrering

Genom att skapa och använda personas kan företag och organisationer skapa produkter och tjänster som är mer relevanta och attraktiva för sina användare.

Källa: Wikipedia – Persona (marknadsföring)