Selektiv prøve

Selektivt udvalg

Et selektivt udvalg refererer til en metode, hvor kun bestemte individer eller elementer vælges til at deltage i en undersøgelse eller stikprøve. Dette kan gøres med henblik på at opnå specifikke resultater eller for at opnå en mere præcis repræsentation af en bestemt population.

Et eksempel på et selektivt udvalg kunne være, hvis en forsker kun vælger at inkludere personer i en undersøgelse, der er over 50 år gamle. Dette kan være relevant, hvis forskeren ønsker at undersøge specifikke aldersrelaterede spørgsmål.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et selektivt udvalg kan føre til skæve resultater, da det kun repræsenterer en del af den samlede population. Derfor er det vigtigt at overveje nøje, hvilke individer eller elementer der inkluderes i et selektivt udvalg og hvordan dette kan påvirke resultaterne.

For mere information om selektive udvalg, kan du besøge Wikipedia.